Kodukord

Oma külalistel palume tähele panna järgmist:

 • Kõik ööbijad täidavad külastajakaardi (tuleneb EV seadusest)!
 • Saabumisel palume pererahvaga kokku leppida soovitud teenused ja nende eest tasumine. NB! Kihnus pole sularahaautomaati!
 • Autod palume parkida selleks ette nähtud parklasse!
 • Suitsetamine on lubatud ainult õues!
 • Mõtle roheliselt: aseta prügi selleks ettenähtud kohta!
 • Grupijuht vastutab kogu grupi eest (st jälgib, et kõik grupiliikmed oleksid kursis talu kodukorraga ja arvestaksid sellega)!  
 • Palume külastajatel arvestada ka teiste talus puhkajatega ning lähiümbruses elavate naabritega!
 • Talus ööbija võib tuua külalisi ainult pererahva nõusolekul.
 • Lemmikloomad on oodatud, aga nad ei tohi valmistada probleeme (pererahvale, teistele külalistele)!
 • Lõket tohib teha ainult selleks ettenähtud kohas ja kokkuleppel pererahvaga.
 • Suhtu säästlikult elektrienergia tarbimisse (st ruumist lahkudes kustuta tuled)!
 • Lõhutud inventarist palume koheselt teatada ja leppida kokku vara kompenseerimine!
 • Öörahu algab kell 23.00. Pärast seda palume valju muusikat ja kisa-kära mitte teha!
 • Tolli turismitalus kehtib Kihnu valla poolt kinnitatud avaliku korra eeskiri (kinnitatud oktoobris 2007) vaata ( www.kihnu.ee .Dokumendid. Eeskirjad...)

 

 

Meeldivat puhkust soovides!
Tolli turismitalu pererahvas